คำคมภาษาอังกฤษคำคมภาษาอังกฤษ รวมคำคมภาษาอังฤษพร้อมแปลไทย ความหมายดีๆ คำคมต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการ อ่านและค้นหา รวมถึงการแช์ คำคมภาษาอังกฤษ ไปให้เพื่อนๆ รวมคำคมภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย ที่นี่ครับ

คำคมภาษาอังกฤษ Bob Hope

คำคมภาษาอังกฤษ Bob Hope You know you’re old when the candles cost more than the cake. – – Bob Hope – – คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่า เค้กวันเกิด

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Benjamin Franklin

คำคมภาษาอังกฤษ Benjamin Franklin Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship. – – Benjamin Franklin – – จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Abraham Lincoln

คำคมภาษาอังกฤษ Abraham Lincoln You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. – – Abraham Lincoln – – คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ … Continue reading

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Voltaire

คำคมภาษาอังกฤษ Voltaire If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new. – – Voltaire – – ถึง แม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Andr Gide

คำคมภาษาอังกฤษ Andr Gide It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves–in finding themselves. – – Andr Gide – – มีแต่ในการผจญภัย เท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Robert F. Kennedy

คำคมภาษาอังกฤษ Robert F. Kennedy Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. – – Robert F. Kennedy – – คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ From The Dead Poets Society

คำคมภาษาอังกฤษ From The Dead Poets Society Seize the day. Make your lives extraordinary. – – From The Dead Poets Society – – ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Alfred A. Montepert

คำคมภาษาอังกฤษ Alfred A. Montepert Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time. – – Alfred A. Montepert – – อันชีวิตคนเรา ช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลัง ความตาย … Continue reading

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Henry Bergson

คำคมภาษาอังกฤษ Henry Bergson Heaven never helps the men who will not act. – – Henry Bergson – – สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Albert Einstein

คำคมภาษาอังกฤษ Albert Einstein “Nature is as complex as it need to be…. and no more.” – – Albert Einstein – – ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น…ไม่มากกว่า นั้น

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Plato

คำคมภาษาอังกฤษ Plato “Thinking: The talking of the soul with itself.” – – Plato – – การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Doug Floyd

คำคมภาษาอังกฤษ Doug Floyd “You don’t get harmony when everybody sings the same note.” – – Doug Floyd – – คุณจะไม่สามารถหา ความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ Fredrick Wilcox

คำคมภาษาอังกฤษ Fredrick Wilcox “Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot on first.” – – Fredrick Wilcox – – พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมา เกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ A.Schopenhaue

คำคมภาษาอังกฤษ A.Schopenhaue “Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.” – – A.Schopenhauer – – ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment

คำคมภาษาอังกฤษ A.Schopenhaue

คำคมภาษาอังกฤษ A.Schopenhaue “Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.” – – A.Schopenhauer – – ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น

Posted in คำคมภาษาอังกฤษ | Tagged , , , | Leave a comment